Myyntiehdot

Verkkokaupan www.farm24.ee (jäljempänä Verkkokauppa) omistaja on OÜ FARM24 (rekisteritunnus 11679957), osoite Pikk 37b, Ambla, Järvan kunta, Järvamaa 73502, Viro.

Myyntisopimuksen voimassaolo, kaupalliset tiedot ja hintatiedot

Myyntiehdot koskevat tavaroiden ostamista verkkokaupasta.

Verkkokaupassa myytävien tuotteiden hinnat on ilmoitettu tuotteiden yhteydessä. Hinnat ovat euroina. Hintaan lisätään toimitusmaksu.

Toimitusmaksu riippuu ostajan sijainnista ja toimitustavasta. Toimitusmaksu ilmoitetaan ostajalle tilauksen yhteydessä.

Tietoa tavaroista on verkkokaupassa suoraan tavaran vieressä.

Tilauksen tekeminen

Tilausta varten sinun on lisättävä haluamasi tuotteet ostoskoriin. Tilausta varten sinun on täytettävä vaaditut kentät ja valittava sopiva toimitustapa. Tämän jälkeen näytöllä näkyy maksun määrä, joka voidaan maksaa pankkisiirrolla tai muulla maksutavalla.

Sopimus tulee voimaan päivänä, jona verkkokaupan käyttötilille maksettava summa on vastaanotettu.

Jos tilattuja tavaroita ei voida toimittaa toimitusajan umpeutumisen tai muun syyn vuoksi, ostajalle ilmoitetaan asiasta mahdollisimman pian ja maksetut rahat (toimituskulut mukaan lukien) palautetaan välittömästi, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluttua ilmoituksesta.

Toimitus osoitteeseen

Tavarat toimitetaan seuraaviin maihin: Viro

Ostaja vastaa toimituskuluista, ja vastaavat hintatiedot näkyvät toimitustavan yhteydessä.

Lähetykset saapuvat yleensä ostajan ilmoittamaan määränpäähän 1-3 työpäivän kuluessa myyntisopimuksen voimaantulosta.

Poikkeustapauksissa sinulla on oikeus saada tavarat toimitettua 45 kalenteripäivän kuluessa.

Peruuttamisoikeus

Tilauksen vastaanottamisen jälkeen ostajalla on oikeus peruuttaa sähköinen sopimus 14 päivän kuluessa.

Erikoistilauksesta ostettuja tuotteita ei palauteta automaattisesti.

Peruuttamisoikeutta ei sovelleta, jos ostaja on oikeushenkilö.

14 päivän peruuttamisoikeuden käyttämiseksi tilattuja tavaroita ei saa käyttää muulla tavoin kuin on tarpeen tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan selvittämiseksi samalla tavalla kuin on sallittua tavaroiden testaamiseksi fyysisessä myymälässä.

Jos tavaroita on käytetty muuhun kuin tavaran luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan selvittämiseen tarvittavaan tarkoitukseen tai jos tavaroissa on käytön tai kulumisen merkkejä, verkkokaupalla on oikeus alentaa palautettavaa maksua tavaran arvon alenemisen mukaisesti.

Palauttaaksesi tavarat sinun on lähetettävä peruuttamislomake, joka löytyy täältä: peruuttamislomake, ja lähetettävä se sähköpostiosoitteeseen info@farm24.fi 14 päivän kuluessa tavaroiden vastaanottamisesta.

Ostaja vastaa tavaran palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista, paitsi jos palautuksen syynä on se, että tavara ei vastaa tilattua (esim. se on väärä tai viallinen).

Ostajan on palautettava tavarat 14 päivän kuluessa hakemuksen jättämisestä tai todistettava, että hän on luovuttanut ne rahdinkuljettajalle kyseisen ajan kuluessa.

Verkkokauppa palauttaa palautetun tavaran saatuaan ostajalle välittömästi, mutta viimeistään 14 päivän kuluessa peruuttamisen vastaanottamisesta, kaikki ostajalta sopimuksen mukaisesti saadut maksut.

Verkkokauppa voi kieltäytyä palautuksesta ennen kuin se on vastaanottanut sopimuksen kohteena olevat tavarat tai ennen kuin ostaja on todistanut palauttaneensa tavarat, riippuen siitä, kumpi ajankohta on aikaisempi.

Jos ostaja on nimenomaisesti valinnut muun toimitustavan kuin verkkokaupan tarjoaman halvimman toimitustavan, verkkokauppa ei ole velvollinen korvaamaan kuluttajalle kustannuksia, jotka ylittävät tavanomaisen toimitustavan kustannukset.

Verkkokaupalla on oikeus peruuttaa kauppa ja vaatia ostajalta tavaran palauttamista, jos tavaran hinta verkkokaupassa on merkitty virheestä johtuen huomattavasti alle tavaran markkinahinnan.

Oikeus tehdä valitus

Verkkokauppa vastaa ostajalle myydyn tavaran virheestä tai puutteesta, joka on ollut olemassa jo toimitushetkellä ja joka ilmenee enintään kahden vuoden kuluessa tavaran toimittamisesta ostajalle. Kuuden ensimmäisen kuukauden kuluessa siitä, kun tavarat on toimitettu ostajalle, vian oletetaan olleen olemassa toimitushetkellä. Verkkokaupan vastuulla on kumota tämä olettamus.

Jos virhe ilmenee, ostajalla on oikeus ottaa yhteyttä verkkokauppaan viimeistään kahden kuukauden kuluessa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@farm24.fi.

Verkkokauppa ei vastaa virheistä, jotka ilmenevät sen jälkeen, kun tavarat on toimitettu ostajalle.

Jos Verkkokaupasta ostetuissa tavaroissa on virheitä, joista Verkkokauppa on vastuussa, Verkkokauppa korjaa tai vaihtaa vialliset tavarat. Jos tavaraa ei ole mahdollista korjata tai vaihtaa, verkkokauppa palauttaa ostajalle kaikki kauppasopimukseen liittyvät maksut.

Verkkokaupan on vastattava kuluttajan valitukseen kirjallisesti tai kirjallisesti toistettavassa muodossa 15 päivän kuluessa.

Suoramarkkinointi ja henkilötietojen käsittely

Verkkokauppa käyttää ostajan antamia henkilötietoja (kuten nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, pankkitiedot) ainoastaan tilauksen käsittelyyn ja tavaroiden lähettämiseen ostajalle. Verkkokauppa siirtää henkilötietoja kuljetusyrityksille tavaroiden toimittamista varten.

Verkkokauppa lähettää uutiskirjeitä ja tarjouksia ostajan sähköpostiosoitteeseen vain, jos ostaja on ilmaissut halunsa saada niitä syöttämällä sähköpostiosoitteensa verkkosivustolle ja ilmoittanut haluavansa vastaanottaa suoramainontailmoituksia.

Ostaja voi milloin tahansa kieltäytyä vastaanottamasta tarjouksia ja uutiskirjeitä sähköpostitse ilmoittamalla siitä meille sähköpostitse tai noudattamalla tarjoukset sisältävässä sähköpostiviestissä annettuja ohjeita.

Riitojen ratkaiseminen

Jos ostajalla on verkkokauppaa koskevia valituksia, ne on lähetettävä sähköpostitse osoitteeseen info@farm24.fi.

Jos ostaja ja verkkokauppa eivät pysty ratkaisemaan riitaa sopimuksella, ostaja voi kääntyä kuluttajariitalautakunnan puoleen. Voit lukea menettelyn ehdot ja hakea hakemusta täältä(linkki). Kuluttajariitalautakunta on toimivaltainen ratkaisemaan ostajan ja verkkokaupan välisestä sopimuksesta johtuvat riidat. Ostajan valituksen tutkiminen on komissiolle maksutonta.

Ostaja voi ottaa yhteyttä Euroopan unionin kuluttajariitojen ratkaisufoorumiin(linkki).