Tietosuojakäytäntö

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Verkkokaupan www.farm24.ee henkilötietojen rekisterinpitäjä on FARM24 OÜ (kotipaikka 11679957), Pikk 37b, Ambla, Järvan kunta, Järvamaa 73502, Viro , puh +358 407 726 326 ja sähköposti info@farm24.fi. Maksujen suorittamiseksi tarvittavat henkilötiedot toimitetaan Maksekeskus AS:lle.

Mitä henkilötietoja käsitellään

– nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;

– toimitusosoite;

– pankkitilin numero;

– tavaroiden ja palvelujen kustannukset ja maksutiedot (ostohistoria);

– asiakastuen tiedot.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietoja käytetään asiakastilausten hallinnointiin ja tavaroiden toimittamiseen.

Ostohistoriatietoja (ostopäivämäärä, tavarat, määrä, asiakastiedot) käytetään yleiskuvan laatimiseen ostetuista tavaroista ja palveluista sekä asiakkaiden mieltymysten analysointiin.

Pankkitilin numeroa käytetään maksujen palauttamiseen asiakkaalle.

Henkilötietoja, kuten sähköpostiosoitetta, puhelinnumeroa ja asiakkaan nimeä, käsitellään tavaroiden ja palvelujen toimittamiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi (asiakastuki).

Verkkokaupan käyttäjän IP-osoitetta tai muita verkkotunnisteita käsitellään verkkokaupan tarjoamiseksi tietoyhteiskunnan palveluna ja verkkokäyttötilastoja varten.

Oikeusperusta

Henkilötietojen käsittely suoritetaan asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseksi.

Henkilötietojen käsittely oikeudellisen velvoitteen täyttämiseksi (esim. kirjanpito ja kuluttajariitojen ratkaiseminen).

Vastaanottajat, joille henkilötietoja luovutetaan

Henkilötiedot siirretään verkkokaupan asiakastukeen ostojen ja ostohistorian hallintaa sekä asiakkaiden ongelmien ratkaisemista varten.

Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite välitetään asiakkaan valitsemalle kuljetuspalvelujen tarjoajalle. Jos tavarat toimitetaan kuriirin välityksellä, yhteystietojen lisäksi ilmoitetaan asiakkaan osoite.

Jos verkkokaupan kirjanpidon hoitaa palveluntarjoaja, henkilötiedot siirretään palveluntarjoajalle kirjanpitotoimien suorittamista varten.

Henkilötietoja voidaan siirtää tietotekniikan palveluntarjoajille, jos se on tarpeen verkkokaupan toimivuuden tai tietojen saatavuuden varmistamiseksi.

Tietoturva ja tiedonsaanti

Henkilötietoja säilytetään palvelimilla, jotka sijaitsevat Euroopan unionin jäsenvaltion alueella tai Euroopan talousalueeseen liittyneiden maiden alueella. Tietoja voidaan siirtää maihin, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on arvioinut riittäväksi, sekä Yhdysvalloissa sijaitseviin yrityksiin, jotka ovat allekirjoittaneet Privacy Shield -järjestelmän.

Henkilötietoihin on pääsy verkkokaupan työntekijöillä, joilla on pääsy henkilötietoihin verkkokaupan käyttöön liittyvien teknisten ongelmien ratkaisemiseksi ja asiakastukipalvelujen tarjoamiseksi.

Verkkokauppa toteuttaa asianmukaisia fyysisiä, organisatorisia ja tietoteknisiä turvatoimia henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, häviämiseltä, muuttamiselta tai luvattomalta käytöltä ja paljastamiselta.

Henkilötietojen siirto verkkokaupan henkilötietojen käsittelijöille (esim. kuljetuspalvelujen tarjoajalle ja tietojen yhdistelijälle) perustuu verkkokaupan ja henkilötietojen käsittelijöiden välisiin sopimuksiin. Rekisterinpitäjien on varmistettava asianmukaiset suojatoimet henkilötietoja käsitellessään.

Pääsy henkilötietoihin ja niiden korjaaminen

Henkilötietoja voi tarkastella ja korjata verkkokaupan käyttäjäprofiilissa. Jos ostos on tehty ilman käyttäjätiliä, pääset henkilökohtaisiin tietoihin käsiksi kirjautumalla sisään.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan suostumukseen, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus ilmoittamalla siitä asiakastukeen sähköpostitse.

Varastointi

Henkilötiedot poistetaan, kun suljet verkkokauppatilisi, paitsi jos tietoja on säilytettävä kirjanpitotarkoituksiin tai kuluttajariitojen ratkaisemiseksi.

Jos ostos tehdään verkossa ilman asiakastiliä, ostohistoriaa säilytetään kolme vuotta.

Maksuja ja kuluttajariitoja koskevissa riita-asioissa henkilötietoja säilytetään, kunnes saatava on ratkaistu tai vanhentumisaika on päättynyt.

Kirjanpitoa varten tarvittavat henkilötiedot säilytetään seitsemän vuotta.

Poistaminen

Jos haluat poistaa henkilötietoja, sinun on otettava yhteyttä asiakastukeen sähköpostitse. Poistopyyntöön vastataan viimeistään kuukauden kuluessa ja ilmoitetaan poistoaika.

Siirto

Sähköpostitse tehtyihin henkilötietojen siirtoa koskeviin pyyntöihin vastataan viimeistään kuukauden kuluessa. Asiakaspalvelu tarkistaa henkilöllisyyden ja ilmoittaa siirrettävistä henkilötiedoista.

Suoramarkkinointiviestintä

Sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa käytetään suoramarkkinointiviestien lähettämiseen, jos asiakas on antanut siihen suostumuksensa. Jos asiakas ei halua vastaanottaa suoramarkkinointiviestintää, hänen on valittava asianmukainen maininta sähköpostin alatunnisteesta tai otettava yhteyttä asiakastukeen.

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin (profilointi), asiakkaalla on oikeus milloin tahansa vastustaa sekä henkilötietojensa alkuperäistä että myöhempää käsittelyä, mukaan lukien suoramarkkinointitarkoituksiin tapahtuva profilointi, ilmoittamalla siitä asiakastukeen sähköpostitse.

Riitojen ratkaiseminen

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riidat voidaan ratkaista asiakastuen kautta(info@farm24.fi). Valvontaviranomainen on Viron tietosuojavaltuutettu(info@aki.ee).